แบบบ้านรีสอร์ท


แบบบ้านสองชั้น Resort Style 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 340 ตร.ม. RE-H2-501.340

แบบบ้านสองชั้น Resort Style 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 300 ตร.ม. RE-H2-501.300

แบบบ้านสองชั้น Resort Style 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 270 ตร.ม. RE-H2-501.270

แบบบ้านสองชั้น Resort Style 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 240 ตร.ม. RE-H2-501.240

แบบบ้านสไตล์รีสอร์ท แบบบ้านสองชั้น 530 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ #RE-H2-501.53004.10

RE-H2-501.53003.10 แบบบ้านสไตล์รีสอร์ท 2 ชั้น 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 530 ตร.ม.

แบบบ้านสองชั้น Resort 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 530 ตร.ม. #RE-H2-501.53002.10

แบบบ้านสไตล์รีสอร์ท 2 ชั้น 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 530 ตร.ม. #RE-H2-501.53001.10

แบบบ้านสองชั้น 4 ห้อง 5 ห้องน้ำ 420 ตร.ม. แบบบ้าน Resort #RE-H2-501.420

แบบบ้านสไตล์รีสอร์ท แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 370 ตร.ม. #RE-H2-501.370